Czyste powietrze wokół nas

„Czyste powietrze wokół nas”

Już od najmłodszych lat dzieci edukowane są pod kątem troski o planetę, na której żyjemy.  W związku z tym w naszej szkole 18 stycznia b.r. została przeprowadzona kampania, dotycząca kształtowania właściwych postaw ekologicznych. W ramach tych działań gimnazjaliści wraz z przedszkolakami zaprezentowali przedstawienie informujące o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego postępowania m.in. braku segregacji śmieci, ich spalania przyczyniającego się do niebezpiecznego zjawiska smogu oraz składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach niedozwolonych.


Udział przedszkolaków w kampanii był również związany z realizacją programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dzieci wykazały się wiedzą na temat skutków palenia oraz umiejętnością rozpoznawania różnych źródeł dymów.