ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły…”

Tymi słowami wychowankowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali        przez Panią Dyrektor pasowani na uczniów szkoły. Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor oraz Rodzicom za ufundowanie pamiątkowych upominków oraz słodki poczęstunek. Najmłodszym uczniom gratulujemy i życzymy wspaniałych wyników w nauce w kolejnych latach edukacji.

Niech nasz Patron, św. Jan Paweł II zawsze otacza Was swoją opieką i wspiera
w każdej chwili życia.