XII GMINNY KONKURS O JANIE PAWLE II

„Szukałem Was – idziemy za Tobą”

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie 

pod patronatem Wójta Gminy Limanowa,

Wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

 1. Cele:

– uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II,

– utrwalenie wspomnień związanych z osobą Karola Wojtyły,

– zapoznanie z biografią, twórczością i nauczaniem Papieża Polaka,

– rozwijanie wrażliwości twórczej wśród dzieci i młodzieży,

– promowanie młodych talentów.

III. Kategorie:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach tematycznych:

– konkurs plastyczny,

adresowany do uczniów w dwóch kategorii wiekowych – IV–VI oraz VII-VIII,

– konkurs wiedzy o Janie Pawle II,

adresowany do uczniów w jednej kategorii wiekowej – IV-VIII.

Eliminacje szkolne w poszczególnych kategoriach konkursu szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SZUKAŁEM WAS, IDZIEMY ZA TOBĄ”

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII.
 2. Temat konkursu: „Plastyczna interpretacja dzieła św. Jana Pawła II – Tryptyk rzymski – Medytacje. Zdumienie”
 3. Forma prac:
 • format A4,
 • technika dowolna płaska.
 1. Szkoła może przesłać po 1 pracy z każdej kategorii wiekowej.
 2. Praca powinna być opisana w następujący sposób:
 3. a) imię i nazwisko autora, klasa
 4. b) adres i tel. szkoły
 5. c) imię i nazwisko opiekuna
 6. Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2024r. na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 7. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 8. Finał gminny konkursu odbędzie się 23 maja 2024r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.

Tekst do interpretacji

Zdumienie
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
Jakże przedziwne jest Twoje milczenie
we wszystkim, czym zewsząd przemawia
stworzony świat…
co razem z zatoką lasu
zstępuje w dół każdym zboczem…
to wszystko, co z sobą unosi
srebrzysta kaskada potoku,
który spada z góry rytmicznie
niesiony swym własnym prądem…
— niesiony dokąd?

Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty…
Czy podobnie jak ty?
(Pozwól mi się tutaj zatrzymać —
pozwól mi się zatrzymać na progu,
oto jedno z tych najprostszych zdumień.)
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
— lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię «Adam».)

Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
— wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
«zatrzymaj się! — masz we mnie przystań»
«we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem» —
«zatrzymaj się, to przemijanie ma sens»
«ma sens… ma sens… ma sens!»

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II

 1. Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas IV-VIII.
 2. Szkoła może zgłosić  do konkursu maksymalnie 2 uczniów.
 3. Tekstem źródłowymi jest wyznaczona przez organizatora lektura:

Tomasz Ponikło „Wielcy Polacy. Jan Paweł II”, wyd. Multico, Warszawa 2011.

 1. Autorem pytań na podstawie powyższych pozycji jest zespół nauczycieli powołany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 2. Uczestnicy konkursu rozwiązują test trwający 45 minut składający się z pytań zamkniętych i otwartych.
 3. Etap gminny konkursu odbędzie się 23 maja 2024 r. ogodz. 10.00w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 4. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 5. Ogólne zasady konkursu:

1.Kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz zgodę (zał. nr 2) i klauzulę RODO (zał. nr 3) należy przesłać pocztą bądź drogą elektroniczną do dnia 7 maja 2024 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

34-654 Męcina 530

Tel. (18) 3327 011

szkola@sp1mecina.pl

www.sp1mecina.pl

z dopiskiem Konkurs o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą”

 1. Finał gminny konkursu odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (18) 3327011 w godzinach pracy sekretariatu.
 3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 4. Ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów nastąpi w dniu ich przeprowadzenia.