XI Gminny Konkurs o Janie Pawle II

„Szukałem Was – idziemy za Tobą”

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie 

pod patronatem Wójta Gminy Limanowa,

Wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

I. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Limanowa.

  II. Cele:

– uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II,

– utrwalenie wspomnień związanych z osobą Karola Wojtyły,

– zapoznanie z biografią, twórczością i nauczaniem Papieża Polaka,

– rozwijanie wrażliwości twórczej wśród dzieci i młodzieży,

– popularyzacja utworów muzycznych poświęconych Janowi Pawłowi II,

– promowanie młodych talentów.

III. Kategorie:

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach tematycznych i dwóch wiekowych:

konkurs plastyczny „Lolek- dziecięcy portret Papieża Polaka”,

konkurs wiedzy o Janie Pawle II,

konkurs piosenki o Janie Pawle II.

Wszystkie konkursy są adresowane do uczniów kl. I-IV oraz V-VIII.

Eliminacje szkolne w poszczególnych kategoriach konkursu szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV oraz V-VIII.

2.Temat konkursu: „Lolek – dziecięcy portret Papieża Polaka”.

3.Forma prac:

  • format A4,
  • technika dowolna płaska.

4.Szkoła może przesłać po 2 prace z każdej kategorii wiekowej.

5. Praca powinna być opisana w następujący sposób

a) imię i nazwisko autora, klasa

b) adres i tel. szkoły

c) imię i nazwisko opiekuna

6.Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2023 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

7. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

8.Finał gminny konkursu odbędzie się 17 maja 2023r.  o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II

1.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV oraz V-VIII.

2. Szkoła może zgłosić  do konkursu 2 uczniów z każdej kategorii wiekowej.

3. Tekstami źródłowymi są wyznaczone przez organizatora lektury:

I-IV :

  • W. Piasecka, Karol Wojtyła zanim został papieżem, wyd. NIKO, Kijewo Królewskie.

V-VIII:

  • Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii, Centrum Myśli Jana Pawła II, dostęp online

https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jan-Paweł-II.-Człowiek-odwagi.-Materiał-dydaktyczny.pdf

4. Autorem pytań na podstawie powyższych pozycji jest zespół nauczycieli powołany przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

5. Uczestnicy konkursu rozwiązują test trwający 45 minut składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

6. Etap gminny konkursu odbędzie się 17 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.

7. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI O JANIE PAWLE II

 1.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV oraz V-VIII.

2. Szkoła może zgłosić po jednym soliście z każdej kategorii wiekowej (nie przewiduje się udziału zespołów wokalnych).

3. Uczestnik konkursu może wykonać utwór przy akompaniamencie lub skorzystać z podkładów muzycznych.

4.Przesłuchania i finał konkursu odbędą się 17 maja 2023r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.

5.Podkład należy przesłać do 10 maja 2023 r. na adres mailowy szkoły: szkola@sp1mecina.pl

6.O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Oceny wystąpień dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie.

 

IV. Ogólne zasady konkursu:

 1.Kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz zgodę (zał. nr 2) i klauzulę RODO (zał. nr 3) należy przesłać pocztą bądź drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

34-654 Męcina 530

Tel. (18) 3327 011

szkola@sp1mecina.pl

www.sp1mecina.pl

z dopiskiem Konkurs o Janie Pawle II „Szukałem Was – idziemy za Tobą”

2. Finał gminny konkursu odbędzie się dnia 17 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (18) 3327011 w godzinach pracy sekretariatu.

4.Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

5. Ogłoszenie wyników poszczególnych konkursów nastąpi w dniu ich przeprowadzenia.