Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie to placówka z wieloletnią tradycją. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły było nadanie jej imienia Jana Pawła II. Uroczystość, połączona z obchodami 150-lecia szkolnictwa w Męcinie, odbyła się 20 maja 2006 roku. Od tamtej chwili staramy się, aby wszystkie nasze działania były hołdem złożonym Ojcu Świętemu.

Dziedzictwo Jego pontyfikatu stanowi dla nas niewyczerpane źródło inspiracji. Wartości reprezentowane przez św. Jana Pawła II są fundamentem Programu Wychowawczego Szkoły. Pragniemy bowiem, by nasi absolwenci byli ludźmi odpowiedzialnymi i umieli dokonywać właściwych wyborów. Ponadto od 2010 r. szkoła organizuje Gminny Konkurs o Janie Pawle II cieszący się co roku dużym zainteresowaniem.

Dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek w powiecie. Bogaty zestaw pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego oraz sportowego, jak również regularnie przeprowadzane modernizacje stwarzają uczniom i nauczycielom doskonałe warunki do nauki i pracy. Szkoła może się również poszczycić licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na różnych szczeblach.

Nauczyciele prowadzą różnorodne zajęcia dodatkowe według opracowanego modelu pracy pozalekcyjnej. Na każdym etapie kształcenia uczniowie mogą uczestniczyć w innowacjach pedagogicznych, zajęciach przedmiotowych, sportowych oraz artystycznych. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia przekłada się na sukcesy poszczególnych wychowanków, jak i całej szkoły.

Nasza placówka, we współpracy z gminą Limanowa, realizuje różnorodne projekty mające na celu zwiększenie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. W ostatnim czasie były to zajęcia prowadzone w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu gminy Limanowa”, udział nauczycieli w projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja Enter” oraz pozyskanie nowoczesnych pomocy w ramach programów „Aktywna tablica” i „Laboratoria przyszłości”.