INFORMACJE O PROGRAMIE

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że kreatywność i kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów w tych obszarach.

W ramach przyznanych środków z programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła wyposażenie na kwotę 73 200 zł. Sprzęt ten wykorzystywany jest do  kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przy okazji użytkowania pozyskanego wyposażenia  kształtujemy również umiejętność pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek w miejscu nauki oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia zakupionego z pozyskanych środków został ujęty w zestawieniu dostępnym poniżej. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia w naszej szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki, biologii, przyrody, informatyki, matematyki, ale też w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, świetlicy, zespołu regionalnego, kół zainteresowań itp. Więcej informacji na: gov.pl/laboratoria


Wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupione w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II W Męcinie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Lekcja Przyrody

Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu. Celem ich jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Na zajęciach przyrodniczych uczniowie mogli dokonać pomiarów składników pogody i wysokości Słońca nad horyzontem za pomocą stacji pogodowej .

W dniach 18 i 27 października uczniowie klas 4 realizowali w terenie temat: „Obserwujemy pogodę i wysokość Słońca na niebie”  z wykorzystaniem  zakupionej w ramach programu stacji pogody. Pozwoliło to na: obserwację prędkości oraz kierunku wiatru, opadów, temperatury, jak również obserwację w czasie dnia ruchu Słońca. W zajęciach wykorzystano też higrometry i termometry do wykonania dokładnego elektronicznego pomiaru wilgotności i temperatury.

Mobilne Laboratoria Przyszłości

W dniu 9 listopada odwiedzili nas eksperci z ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Uczniowie klas: szóstej i ósmych zapoznali się działaniem drukarki 3D, nowoczesnymi technikami nagrań sprzętem fotograficznym i wybranymi przez prowadzących aplikacjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Młodzież miała okazję obejrzeć przykładowe „wydruki” oraz zaprojektować i wydrukować swoje pierwsze modele 3D. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się ponadto, jak powstaje sztuczna inteligencja oraz mieli możliwość  sprawdzenia działania aplikacji do rozpoznawania gestów i twarzy. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów, a zdobyta na spotkaniu wiedza rozbudziła ich ciekawość  w zakresie praktycznych zastosowań druku 3D i innych nowoczesnych technologii.

Świąteczna odsłona „Laboratoriów przyszłości”

 Grudzień jest miesiącem, w którym nie tylko z utęsknieniem oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim znajdujemy wiele radości
w samych przygotowaniach do ich celebrowania.

Nie dziwi zatem fakt, że uczniom, którzy spędzają czas w naszej szkolnej świetlicy, również udzielił się ten przedświąteczny nastrój. Postanowili zatem wykorzystać swój potencjał, z zapałem włączając się w czynności przygotowawcze. Na zajęciach w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” zabrali się do dzieła, wykonując ozdoby choinkowe z wykorzystaniem włóczek i innych materiałów tekstylnych. Wychowankowie, wiedząc, że sporządzone przez nich rękodzieła będą przeznaczone na szkolny kiermasz świąteczny, chętnie zaangażowali się w proces twórczy. Zależało im więc na tym, aby były one oryginalne oraz kunsztownie zrobione. Nasze prace, wystawione na stoisku, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Błyskawicznie znajdowały nabywców, co było dużym, aczkolwiek miłym, zaskoczeniem oraz motywacją do wykonywania kolejnych ozdób.

W czasie zajęć można było zaobserwować, jak wiele przyjemności znajdują uczniowie mogący dać upust swojej pomysłowości w procesie twórczym. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, której przyświecał szczytny cel, była dla nich największą nagrodą za włożony w nią wysiłek. Wspólne działania, wzajemna pomoc i dzielenie się dobrem poprzez wykorzystanie talentu wyzwoliły nie tylko najgłębsze pokłady pozytywnych emocji. Sprawiły także, że ten właściwie wykorzystany czas, nadał obchodom świątecznym prawdziwą wartość.