JAN PAWEŁ II – POSTULATOR CYWILIZACJI ŻYCIA

     Tegorocznej edycji Dnia Papieskiego, który był obchodzony w całej Polsce 15 października, towarzyszyło hasło: „Jan Paweł II – Cywilizacja życia”. Nasza społeczność szkolna, oddając należną cześć i honor tak szacownemu patronowi także, na swój sposób, wpisała się w te obchody. Uczniowie w ramach wolontariatu wzięli udział w zbiórce pieniędzy na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stojąc z puszkami przy kościele parafialnym przed niedzielnymi nabożeństwami, zbierali ofiary na ten szlachetny cel. Pozyskiwanie funduszy dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin od lat przynosi wymierne rezultaty, a stypendyści nazywani są żywym pomnikiem Jana Pawła II.

Oprócz powyższej inicjatywy, nasi uczniowie, pod opieką księdza Witolda Machalskiego, zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Złożyły się na niego teksty przemówień Papieża Polaka, wiersze i pieśni, w tym nieodłącznie kojarząca się z naszym wielkim rodakiem „Barka”, która nie tylko zwieńczyła dzieło artystyczne, ale przede wszystkim połączyła nas w duchu wyznawania tych samych wartości z patronem szkoły. Umiejętnie wkomponowane w scenariusz fragmenty video, będące transmisją wystąpień Jana Pawła II, a skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, niewątpliwie wzmocniły efekt wyrazu artystycznego.

Zwieńczeniem obchodów rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową był szkolny konkurs pt. „Którędy do nieba”, opracowany i przeprowadzony w oparciu o książkę pod tym samym tytułem. Koordynator konkursu, ks. Witold Machalski, skierował ofertę uczestniczenia w nim do uczniów klas IV – VIII. Chętni podjęli trud przyswojenia materiału i przystąpili do rozwiązywania zadań testowych z wielkim przejęciem oraz zaangażowaniem.

Osoba patrona szkoły wciąż inspiruje nas do podejmowania coraz to nowych działań. Przynoszą one zawsze ogromne korzyści. Sprawiają, że dzieci i młodzież poszerzają swoją wiedzę, jednoczą się we wspólnych przedsięwzięciach, spełniają się i osiągają cele w różnych dziedzinach a także otwierają swe serca na potrzeby bliźnich. Tym samym nieustannie odpowiadają czynem i przykładem na słowa Papieża Polaka: „Szukałem Was” – Idziemy za Tobą.