Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur,
Bóg – jako bramę.       
Walter Flex

 

Z głębokim żalem informujemy, że nasz ks. Proboszcz Antoni Piś odszedł do wieczności. Odszedł w dniu 16 października, kiedy obchodzimy pamiątkę wyboru patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Odszedł do Domu Ojca ten, który był dla nas uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 1 w Męcinie jak ojciec, troszcząc się o nas, okazując życzliwość, dzieląc się dobrym słowem, gestem. Będzie nam brakowało Jego pogodnego uśmiechu, duchowego wsparcia, a nade wszystko człowieka, który zawsze miał na celu dobro bliźniego.

W osobie ks. Antoniego Pisia żegnamy kapłana, który z wielkim zaangażowaniem i żarliwością pełnił swoje obowiązki. Żegnamy wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Żegnamy człowieka o łagodnym charakterze, a przede wszystkim wielkim sercu.

Rozstajemy się z osobą, która pragnęła zaszczepić w nas miłość do Boga
i piękna. Ksiądz proboszcz pasjonował się fotografią. Utrwalał chwile, każda była ważna i znacząca, tak jak fotografowany człowiek, obiekt czy miejsce. Ilość wykonanych zdjęć świadczy o tym, że pragnął upamiętnić każdego z nas, każdą wspólną chwilę, zatrzymać choć na moment bezlitosny czas.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy za drogę, którą dane nam było razem przebyć. Dziękujemy za przykład życia, świadectwo wiary, otwartość oraz zauważanie wszystkich z osobna. Zapewniamy, że tak jak ksiądz proboszcz nosił w sercu każdego z nas, tak i my  na zawsze zachowamy w pamięci i sercach naszego duchowego przewodnika, opiekuna, ojca.

 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września br. w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Głównym celem akcji jest promowanie czytelnictwa i zachęcanie do głośnego częstego czytania i obcowania z książką. Z tej okazji ósmoklasiści przygotowali okolicznościową audycję radiową, która miała na celu uświadomienie, jak wielką rolę w życiu młodego człowieka odgrywa czytanie literatury pięknej. Następnie uczennice klasy ósmej pojawiły się w salach najmłodszych uczniów, czyli przedszkolaków. Dzieci miały okazję wysłuchać opowiadań inspirowanych filmami animowanymi Disneya. Na koniec wszyscy częstowali się słodką przekąską. Read more

Europejski Dzień Języków

26 września świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Audycja przygotowana przez członków Samorządu Uczniowskiego miała na celu uświadomienie, że pomimo różnic kulturowych wszyscy jesteśmy mieszkańcami zjednoczonej Europy. Zaakcentowano również korzyści płynące z nauki języków obcych, nie tylko w ramach edukacji szkolnej, ale przede wszystkim w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych, zawierania znajomości oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym. Tego dnia lekcje języka angielskiego i niemieckiego miały niecodzienny charakter, a na szkolnych korytarzach umieszczono gazetkę oraz plakaty promujące obchody tego święta.

Bez wątpienia tego rodzaju akcje podnoszą wśród młodzieży szkolnej świadomość potrzeby nauki języków, co stanowi wymóg obecnych czasów, a jednocześnie świadczy o kulturze człowieka.

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Już od dziewięciu lat początek września kojarzy się nam z kolejnymi odsłonami Narodowego Czytania. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Prezydenta RP na stałe zapisało się w kalendarzu szkolnych wydarzeń. W tym roku sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do zorganizowania akcji w nieco innej, niż do tej pory, formie. Uczniowie klasy ósmej zaprezentowali fragment dramatu Juliusza Słowackiego za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. Młodzież, wcielając się w role głównych bohaterów, przybliżyła nam tragiczną historię dwóch sióstr rywalizujących o względy tego samego mężczyzny.

Bez wątpienia akcja „Narodowe Czytanie” nie tylko popularyzuje czytelnictwo, ale i wzmacnia poczucie narodowej tożsamości poprzez lekturę największych dzieł literatury polskiej.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

„Budujmy więzi” – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który trwał od 13 do 19 września. Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Samorządem Uczniowskim podjęło działania, aby i w naszej szkole zaakcentować ten czas. Nasz Patron mówił: „podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości”, stąd potrzeba „twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia”. Aby podkreślić wagę budowania pozytywnych relacji między ludźmi, szczególnie młodymi, opartych na kontakcie bezpośrednim, a nie tylko wirtualnym, nasi uczniowie mogli obejrzeć w czasie przerw prezentacje poruszające ów temat, wysłuchać audycję. Również gazetki ścienne w szkole ukazywały, jakie postawy i zachowania pomagają budować dobre relacje w grupie rówieśniczej, zespole klasowym czy szerzej w społeczności szkolnej, a dalej w społeczeństwie.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

  1. 00 – dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami

(boisko sportowe, w razie brzydkiej pogody sala gimnastyczna)

 

Obowiązują następujące zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans społeczny min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

  1. 00 – uczniowie klas 2 – 8 (uczniowie czekają w wyznaczonych strefach na wychowawców, następnie wspólnie przechodzą na teren szkoły do sali według harmonogramu:

2a – mgr Maria Leśniara – sala – 52

2b – mgr Kamila Wojtas – sala 51

3a – Magdalena Staszak – sala 59

3b – Dorota Lupa – sala 55

 

Uczniowie klas 2, 3 pod opieka nauczyciela przechodzą wejściem koło sklepiku i klatką schodową koło świetlicy do sal lekcyjnych.

 

4- mgr Beata Jabłońska- sala 42

5- mgr Aneta Woźniak- sala 56

6a- mgr Renata Długosz- sala 38

6b- mgr Magdalena Pałka – sala 45

7a- mgr Aneta Lachor- sala 48

7b- mgr Anna Szewczyk- sala 39

8- mgr Katarzyna Wójtowicz- Kaptur – sala 40

Uczniowie klas 4 – 8 pod opieka nauczyciela przechodzą wejściem z boiska szkolnego i klatką schodową koło  sali nr 10 do sal lekcyjnych.

 

Obowiązują następujące zasady:

  • uczniowie na teren szkoły wchodzą bez rodziców, po uprzednim pomiarze temperatury, i dezynfekcji rąk,
  • w miarę możliwości starają się zachować dystans społeczny,
  • w przestrzeniach wspólnych (klatka schodowa, hol, korytarz) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
    (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informujemy, że w dniu 1 września 2020 r.  rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego przedstawia się następująco:

Godz. 8:00 – dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami (boisko szkolne, w razie brzydkiej pogody sala gimnastyczna)

Godz. 9:00 – klasy 2-8 boisko szkolne – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Zapraszamy!

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kochani Uczniowie!

W związku z zakończeniem roku szkolnego dziękujemy za wspólnie spędzony czas nauki w szkole i podczas pracy zdalnej.
Zdaliście egzamin w tym trudnym okresie, podejmując kształcenie
i nie spoczywając na laurach.

Jesteśmy wdzięczni także Wam Drodzy Rodzice za współpracę
i wsparcie , zwłaszcza podczas lekcji on-line. Bez Waszej życzliwej pomocy nie przebiegałaby ona tak sprawnie, a przede wszystkim
z pożytkiem dla młodego pokolenia.

Niech nadchodzące letnie dni wypełnią chwile zasłużonego wypoczynku, podczas  których wszyscy będziecie cieszyć się
dobrym zdrowiem i słonecznymi dniami.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie

Podsumowanie osiągnięć uczniów  Podsumowanie roku szkolnego 20192020

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 20219/2020 OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 20192020