Szkoła pamięta

Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas do zadumy. W tym okresie wspominamy zarówno naszych bliskich zmarłych, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

Pielęgnując tę tradycję, uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Szkoła pamięta”. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią regionu i społeczności.

W nawiązaniu do idei powyższego przedsięwzięcia, Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu – przy współpracy z wychowawcami klas – przeprowadzili zbiórkę zniczy. Wychowankowie uporządkowali także opuszczone groby na pobliskim cmentarzu parafialnym oraz złożyli kwiaty na miejscach spoczynku zmarłych nauczycieli i osób zasłużonych dla Męciny.

Udział w akcji z pewnością stał się okazją do umacniania tożsamości narodowej uczniów oraz uwrażliwił ich na potrzebę wyrażania szacunku wobec osób zmarłych.

dyplomszkolapamieta