Jubileusz 25-lecia istnienia Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie”

Już od ćwierć wieku kolejne pokolenia członków zespołu „Mali Męcinianie” ubogacają życie kulturalne naszej Małej Ojczyzny i regionu. W swoich programach artystycznych prezentują folklor Lachów Limanowskich i Lachów Sądeckich.

12 czerwca miały miejsce obchody jubileuszowe „Małych Męcinian”. Uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły Pan Grzegorz Krzak. W swoim wystąpieniu powitał zaproszonych gości oraz podkreślił wkład zespołu w życie kulturalne regionu. Przemówienie było też sposobnością do podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania „Małych Męcinian” i przez lata wspierali zespół, dbając zarówno o stronę artystyczną, jak i materialną. Gośćmi honorowymi uroczystości byli inicjatorzy powstania zespołu – emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie, a obecnie prezes stowarzyszenia „Mali Męcinianie”, Pani Maria Lupa oraz Pan Józef Oleksy, wiceprezes. Jubileusz swoją obecnością zaszczyli również Pan Bernard Król – były kapelmistrz i współtwórca zespołu oraz pozostali członkowie stowarzyszenia: Pani Jadwiga Kuczaj – wieloletni opiekun artystyczny i instruktor zespołu oraz Pani Jolanta Kurczab . Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć także przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Limanowa Pana Jana Skrzekuta, Starosty Powiatu Limanowskiego Pana Mieczysława Urygi, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Pani Edyty Król, Kierownika Wydziału Kultury i Promocji Pana Wojciecha Korabika oraz radnych Pani Iwony Kuzak-Stachowicz oraz Pana Wojciecha Włodarczyka. Pan Dyrektor powitał również Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie Pana Bogdana Woźniaka, proboszcza parafii Męcina ks. Witolda Machalskiego, przedstawicieli Rady Rodziców Panią Anetę Oleksy-Gębczyk oraz Panią Grażynę Wastag, a także obecnych instruktorów i nauczycieli „Małych Męcinian”: Panią Barbarę Sławecką – kierownika zespołu oraz Pana Władysława Michurę pełniącego rolę kapelmistrza. Kończąc pierwszą część wystąpienia, Pan Dyrektor złożył również ukłon w stronę głównych sponsorów – Państwa Haliny i Dariusza Lupów oraz Państwa Emilii i Sebastiana Lupów – którzy ze względów osobistych i biznesowych nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

Następnie przyszedł czas na występ jubilatów. Na scenie pojawili się absolwenci szkoły  – Gabriela i Piotr – będący przez wiele lat członkami „Małych Męcinian”. Przedstawili oni pokrótce historię oraz dorobek artystyczny poparty pokazem multimedialnym, na którym zostały uchwycone najważniejsze i niezapomniane chwile. Publiczność miała okazję usłyszeć kilka anegdot związanych z występami oraz wyjazdami zespołu. Po wystąpieniu Gabrieli i Piotra  na scenie zagościli obecni członkowie „Małych Męcinian”, prezentując program artystyczny pt. „Na polanie”. Na tle wiejskiego ogródka i brzozowego zagajnika przedstawili tradycyjne tańce oraz pieśni ludowe, przeplatając je scenkami rodzajowymi popularyzującymi folklor naszego regionu. Punktem kulminacyjnym występu było odśpiewanie specjalnie na tę okazję napisanej piosenki. Szczególne wzruszenie wśród publiczności wywołała strofa: „Nie zaginie tradycja, bo ją w sercu nosimy, bo już dwadzieścia pięć lat po świecie ją sławimy”. Występ dzieci spotkał się z wielkim aplauzem publiczności, która gromkimi brawami doceniła umiejętności i zaangażowanie młodych artystów. Na podziw zasługiwała także świetnie opracowana choreografia, która stworzyła okazję do zaprezentowania wielobarwności strojów oraz bogactwa naszej regionalnej kultury. Zwieńczeniem części artystycznej był występ absolwentów, którzy zaprezentowali tańce ludowe: sztajera, polkę z przytupem oraz suwana.  W krótkiej rozmowie międzypokoleniowej byli członkowie z nostalgią i rozrzewnieniem wspominali wspólnie spędzony czas w szeregach zespołu. Następnie, dając dobry przykład swoim następcom, odtańczyli i wyśpiewali najbardziej popularne utwory ludowe. Po czym na scenę, jak nakazuje tradycja, przy gromkich brawach śpiewie wwieziono zamówiony specjalnie na tę okazję okolicznościowy tort.

Jubileusz to wydarzenie stwarzające niewątpliwie dogodną możliwość do wyrażenia wdzięczności. Po części artystycznej wręczono, szczególnie zasłużonym dla zespołu gościom, prezenty w postaci okolicznościowych statuetek oraz nowej płyty „Małych Męcinian” pt. To nasze śpiewanie nigdy nie zaginie Ani na wiyrszycku ani na dolinie”. Warto zaznaczyć, że jubileuszowa płyta CD w nakładzie 500 sztuk została wydana dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Limanowa oraz Starosty Powiatu Limanowskiego.

 Na scenę zostali zaproszeni ci, którzy przez wiele lat opiekowali się i patronowali zespołowi, mając na uwadze jego dobro i rozwój. Uhonorowani zostali: Pani Dyrektor Maria Lupa, Pani Barbara Sławecka, Pani Jadwiga Kuczaj, Pan Józef Oleksy oraz Pan Władysław Michura. Przedstawiciele „Małych Męcinian” natomiast podziękowali Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Krzakowi za kontynuację dzieła zapoczątkowanego 25 lat temu i  stwarzanie sprzyjających warunków do rozwijania talentów.

Ostatnim punktem obchodów były przemówienia zaproszonych gości. Oprócz zwyczajowych podziękowań na ręce prezesa stowarzyszenia, Pani Marii Lupy, przedstawiciele gminy złożyli list gratulacyjny. Z kolei Pan Starosta  Mieczysław Uryga wraz z Radnym Panem Wojciechem Włodarczykiem powinszowali dzieciom i młodzieży, wręczając im słodki upominek. Natomiast Pani Iwona Kuzak-Stachowicz, prezes stowarzyszenia „Dla Męciny, zadeklarowała się zorganizować wycieczkę do Kielc dla członków zespołu.

Po uroczystości goście, przechodząc przez szkolny hol na parterze, mogli zapoznać się z bogatym dorobkiem zespołu. Na korytarzu bowiem zorganizowana została wystawa dokumentująca 25 lat działalności. Można było obejrzeć fotografie z różnych występów i pobytów zagranicznych, przejrzeć kroniki, a także podziwiać trofea w postaci pamiątkowych tablic bądź statuetek. Wszyscy oglądający tę okolicznościową wystawę byli pod ogromnym wrażeniem ilości oraz różnorodności zdobytych nagród.

Harmonijny i wszechstronny rozwój człowieka możliwy jest tylko dzięki głębokiemu zakorzenieniu w kulturze. I właśnie do kultury przywiązywał ogromną wagę również patron szkoły święty Jan Paweł II, o czym świadczą jego słowa: „Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu”. Żywimy nadzieję, że ta idea będzie przyświecać członkom zespołu „Mali Męcinianie” co najmniej przez kolejne ćwierćwiecze, a ludowe melodie wykonywane przez następne pokolenia będą rozbrzmiewać nie tylko w Męcinie i okolicach, ale także poza granicami naszego kraju.