Spotkanie z Policjantem

Dnia 20 października nasze przedszkolaki oraz uczniowie z klas I – III mieli okazję spotkać się  z Panem Policjantem. Podczas spotkania przedszkolaki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i sposoby reagowania w sytuacjach różnych zagrożeń. Pan Policjant ostrzegał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu.  Zostały również przedstawione i przećwiczone zasady właściwego zachowania się podczas ataku psa – pan policjant wyjaśniał reguły właściwego zachowania w pobliżu psa i sposobu podchodzenia do niego. Dzieci wysłuchały policyjnych rad  oraz zadawały wiele pytań. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały opowiadań o codziennej pracy policjanta. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie i przekazane treści.