Święto Niepodległości

13 listopada uczciliśmy w naszej szkole 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji klasa 5A, pod kierunkiem wychowawcy klasy p. Joanny Jędrzejek oraz p. Renaty Lachor i Urszuli Wiewióry, przygotowała i zaprezentowała montaż słowno – muzyczny o treści patriotycznej. Złożyły się na niego partie narracyjne dotyczące faktów historycznych oraz wiersze o tematyce niepodległościowej. Wybrzmiały także pieśni żołnierskie, które niegdyś zagrzewały do czynów bojowych walczące o niepodległość wojsko polskie, jak choćby: „Hej, strzelcy wraz”. Nie zabrakło również takich, które opiewały przymioty formacji wojskowych, wśród których prym wiedli: „Ułani, ułani malowane dzieci”.

Uczniowie klasy 5A dali popis swoich możliwości i umiejętności, zarówno poprzez interpretację tekstów, jak i prezentację swoich talentów wokalnych. Partie solowe oraz chóralne spotkały się bowiem z życzliwym przyjęciem publiczności, która, na zakończenie uroczystości, włączyła się gremialnie w odśpiewanie „Hymnu Narodowego”. Pomimo że występ artystyczny przybrał tradycyjną formę „akademii ku czci”, audytorium zachowało należytą powagę, dostrajając się do podniosłości chwili. Niewątpliwie sprzyjał temu odświętny strój uczniów, patetyczny nastrój utworów oraz przybranie galowych strojów w barwy narodowe w postaci kotylionów i biało – czerwonych wstążek.

Po ukłonie artystów, którzy zdobyli uznanie i poklask wśród publiczności, głos zabrali pan dyrektor Grzegorz Krzak i pani wicedyrektor Beata Jabłońska. Obydwoje w krótkim przemówieniu podkreślili ofiarę przeszłych pokoleń, która przyczyniła się do odrodzenia Państwa Polskiego, jak i zwrócili się do młodego pokolenia, aby z takim trudem zdobytą wolność szanowali, cenili i pielęgnowali jako najwyższą wartość dla narodu.

Przy tej okazji wręczone zostały także nagrody, o które ubiegali się uczniowie startujący w szkolnym konkursie papieskim „Którędy do nieba” zorganizowanym przez
ks. Witolda Machalskiego.  Zwycięskie pierwsze miejsce zajęła Hanna Gębczyk z klasy 5A. Na drugim uplasowała się Martyna Woźniak z klasy 5B, a na trzecim Lena Wańczyk. Zarówno laureaci, którzy zajęli miejsca na podium, jak i wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Gratulujemy zwycięzcom, którzy są zwiastunem młodego – nowego pokolenia.
Oby zawsze z równą gorliwością spełniali swoje obowiązki i podejmowali kolejne wyzwania. Wtedy będziemy mieć pewność, że  „NIEPODLEGŁA – NIEPOKORNA

BYŁA             JEST             BĘDZIE”

Read more

Modlitwa nad grobem Jana Wróbla

W piątek 10 listopada br. przedstawiciele społeczności szkolnej udali się na cmentarz parafialny by złożyć znicze i kwiaty na grobie por. Jana Wróbla.

Jan Wróbel urodził się w 1897 r. w Pisarzowej. Kiedy miał 5 lat, został sierotą. Trójką osieroconych dzieci  (w tym małym Jankiem) zaopiekowali się krewni z Męciny. Lupowie mieli też czworo własnych dzieci. Jan Wróbel ukończył gimnazjum w Nowym Sączu i podjął pracę w Urzędzie Skarbowym. Sytuacja opiekunów pogorszyła się z chwilą wybuchu I wojny światowej, gdy Wojciech Lupa, jak wielu męcinian, został powołany do armii austriackiej, a matka pozostała na gospodarstwie wraz z siedmiorgiem dzieci. Janek żył oszczędnie, odkładając każdy grosz na spełnienie swojego planu – wyjazdu do Ameryki, która wielu młodym jawiła się jako raj na ziemi. W Polsce panowała powojenna bieda i wielka drożyzna. Niestety, plany młodzieńca pokrzyżowała wojna z bolszewikami. Latem 1920 r. wojska Armii Czerwonej przekroczyły granice Bugu i zmierzały w kierunku Warszawy. W sytuacji zagrożenia bytu młodego państwa, społeczeństwo zmobilizowało się do obrony. Na apel władz Janek  zareagował przekazaniem swoich oszczędności na fundusz narodowy. Wkrótce zaciągnął się do wojska i walczył w 5. Pułku Piechoty Wojska Polskiego. Uczestniczył w słynnej Bitwie Warszawskiej, w której został lekko ranny. Po krótkim pobycie w domu, wrócił do swojej jednostki i wraz z nią walczył z wrogiem na Litwie. Krótko przed zawieszeniem broni został ciężko ranny. Zmarł w wyniku odniesionych ran pod Karelicami koło Nowogródka. Przed śmiercią prosił swojego dowódcę o pochowanie go w rodzinnej Męcinie. Uroczysty pogrzeb Jana Wróbla odbył się 4 kwietnia 1921 r. w Niedzielę Wielkanocną. Ceremonię pogrzebową poprowadził ówczesny proboszcz ks. Fasuga, który wygłosił płomienne i zapierające dech w piersiach kazanie. Powiedział między innymi: „Szanujmy wolność i módlmy się za bohaterów. Jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą Ojczyźnie”. Trumnę pochowano z wojskowymi honorami na środku miejscowego cmentarza.Do 1998 roku mogiłą ziemną Jana Wróbla opiekowała się rodzina. Staraniem męcinian grób odrestaurowano. Dzięki Urzędowi Gminy Limanowa powstał nowy pomnik. Na płycie umieszczono symbol orła, którego Wojsko Polskie używało w latach 1919-1920.

Tacy bohaterowie jak Janek Wróbel przypominają nam o tym, że wolność nie jest nam dana na zawsze. Tragiczne wojny, które dotykają ostatnio świat pokazują jak ważny jest patriotyzm, heroizm i bohaterstwo. Dlatego tym bardziej należy szanować tych, którzy cechowali sie tymi cnotami. 

 

 

Read more

NOC BIBLIOTEK

 

W bieżącym roku 7 października przypada dziewiąta edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja czytelnictwa oraz bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury.

W naszej szkole to wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez i po raz kolejny zgromadziło liczną grupę zainteresowanych. W tym roku spotkanie odbyło się 11 października w godzinach wieczornych i kierowane było do uczniów klas od 4 do 8. Uczestnicy, jak zwykle,  przynieśli ze sobą ulubione książki. Każdy miał możliwość zaprezentowania wybranego tytułu, zachęcając pozostałych do sięgnięcia po daną pozycję.

Read more

Spotkanie z Policjantem

Dnia 20 października nasze przedszkolaki oraz uczniowie z klas I – III mieli okazję spotkać się  z Panem Policjantem. Podczas spotkania przedszkolaki przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i sposoby reagowania w sytuacjach różnych zagrożeń. Pan Policjant ostrzegał też przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu.  Zostały również przedstawione i przećwiczone zasady właściwego zachowania się podczas ataku psa – pan policjant wyjaśniał reguły właściwego zachowania w pobliżu psa i sposobu podchodzenia do niego. Dzieci wysłuchały policyjnych rad  oraz zadawały wiele pytań. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały opowiadań o codziennej pracy policjanta. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie i przekazane treści.

Read more

Niecodzienna lekcja języka polskiego

21 kwietnia 2023 roku odbyło się w naszej szkole autorskie spotkanie online z panią dr Agnieszką Zielińską, która jest autorką książek, wielką pasjonatką podróży śladami pisarzy, poetów i postaci literackich. Spotkanie dla klas 8a i 8b dedykowane było Adamowi Mickiewiczowi. Opowieściom o miejscach, gdzie żył i tworzył wybitny wieszcz, towarzyszyła prezentacja zdjęć. Autorka książki “Podróże literackie. A. Mickiewicz” zabrała nas w podróż na Litwę, a dalej przez Białoruś, Ukrainę, Paryż, Sycylię aż do Turcji.

Read more