TYDZIEŃ WYCHOWANIA

„Budujmy więzi” – to hasło tegorocznego X Tygodnia Wychowania, który trwał od 13 do 19 września. Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Samorządem Uczniowskim podjęło działania, aby i w naszej szkole zaakcentować ten czas. Nasz Patron mówił: „podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości”, stąd potrzeba „twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia”. Aby podkreślić wagę budowania pozytywnych relacji między ludźmi, szczególnie młodymi, opartych na kontakcie bezpośrednim, a nie tylko wirtualnym, nasi uczniowie mogli obejrzeć w czasie przerw prezentacje poruszające ów temat, wysłuchać audycję. Również gazetki ścienne w szkole ukazywały, jakie postawy i zachowania pomagają budować dobre relacje w grupie rówieśniczej, zespole klasowym czy szerzej w społeczności szkolnej, a dalej w społeczeństwie.

Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego

 

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie włączyli się w ogólnopolską akcję – „Narodowe czytanie”. W bieżącej edycji głosami internautów został wybrany najbardziej znany utwór Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. Młodzież zaprezentowała fragment dramatu. Obok postaci realistycznych, uczestniczących w weselnej zabawie, wystąpił Chochoł – jeden z bohaterów symbolicznych, który oskarżył chłopstwo o przywiązanie do dóbr materialnych. Aktorzy wystąpili w strojach regionalnych, a wygłaszane przez nich kwestie przeplatane były ludowym tańcem, wykonanym przy akompaniamencie klarnetu. Klimat
i nastrój przedstawienia został podkreślony poprzez elementy dekoracyjne: pawie pióro oraz snopy zboża, stanowiące doskonałe tło dla onirycznej muzyki, w rytm której ożywała postać Chochoła.

Mimo że dramat Wyspiańskiego poprzez swoją symbolikę może nastręczać współczesnemu, zwłaszcza tak młodemu, widzowi wielu trudności w odbiorze, zaprezentowany fragment spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony społeczności szkolnej. Read more