Bezpieczni z Puchatkiem

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klas pierwszych włączyli się w realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem programu była realizacja tematyki z bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie omawianymi tematami. Nie tylko z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, ale ochoczo włączali się w część praktyczną. Zdobytą wiedzę mogli sprawdzić poprzez rozwiązanie testu online.

Wszyscy uczestnicy programu zdali go pozytywnie i otrzymali dyplom uczestnictwa oraz certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Żywimy głęboką nadzieję, że realizowane w ramach programu zadania przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno w realu, jak i w świecie wirtualnym.