Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Okazją do zorganizowania w naszej szkole akademii stała się przypadająca w tym roku 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej, a właściwie Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej. Tradycyjnie święto KEN obchodzimy corocznie 14 października i popularnie nazywamy Dniem Nauczyciela. W przeddzień tej uroczystości w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły usłyszeli skierowane do nich słowa podziękowań za ich pracę, trud, poświęcenie i cierpliwość. Z ust wychowanków popłynęły też słowa życzeń zakończone odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat…”. Spotkanie zostało uświetnione wystawieniem sztuki zatytułowanej „Kopciuszek na wesoło”, nawiązującej do słynnej baśni Charlesa Perraulta. Szkolne przedstawienie stanowiło kompilację kilku utworów czytywanych głównie dzieciom, a zadaniem widowni było dostrzeżenie podobieństw i różnic oraz zestawienie ich z elementami znanymi z oryginalnych tekstów. Ten swoisty dialog różnych baśni miał przenieść odbiorców w czasy dzieciństwa. Dodatkowo zderzenie tamtych światów ze współczesnymi realiami oraz gry słowne wywoływały efekt komizmu. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz goszczący na uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców gromkimi brawami nagrodzili młodych artystów, nie szczędząc im pochwał. Wszyscy obecni nauczyciele zostali obdarowani przez Samorząd Uczniowski jesiennymi wrzosami, natomiast rodzice wraz z podziękowaniami i gorącymi życzeniami przekazali kosz upominków. Spotkanie zakończyło wystąpienie pana dyrektora Grzegorza Krzaka, który podziękował wszystkim obecnym za wszelkie przejawy pamięci oraz dołączył się do życzeń płynących pod adresem wszystkich pracowników naszej szkoły.